Certyfikaty

Certyfikaty i uprawnienia jakie posiadamy:

 • Certyfikat UDT nr UC- 18-73-W/1-20 z dnia 11 lutego 2020r
 • Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniający do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych.

 • Certyfikat UDT nr UC-18-73-N/1-20 z dnia 11 lutego 2020r
 • Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniający do naprawy zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych materiałów żrących oraz trujących, zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych obsługujących materiały palne, rurociągów technologicznych przeznaczonych do materiałów żrących i trujących, zbiorników stałych ciśnieniowych

 • Certyfikat UDT nr UC-18-73-P/1-20 z dnia 11 lutego 2020r.
 • Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniający do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych do materiałów żrących i trujących, zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technicznych do materiałów palnych, rurociągów technicznych do materiałów żrących lub trujących zbiorników ciśnieniowych stałych.

 • Certyfikat nr TSP-3834-886.0 z dnia 15.12.2023r.
 • Certyfikat spełniający wymagania jakości procesów spawania wg PN-EN ISO 3834-2:2021

 • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 2527-CPR-1A.611.00 z dnia 15.12.2023r.
 • Certyfikat odnoszący się do wyrobu budowlanego: stalowe elementy konstrukcyjne spawane w klasie wykonania do EXC2, metoda deklarowana zgodności: 3a według normy EN 1090-1:2009+A1:2011

 • Certyfikat nr 0036/PL/U-0035/2023 z dnia 17.11.2023r.
 • Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych do właściwego przenoszenia oznaczeń materiałowych na wyrobach z atestami materiałowymi wytwórców, którzy są dopuszczeni na zgodność z przepisami dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych.

 • Certyfikat spełnieniający wymagania normy ISO 9001 : 2015
 • System zarządzania jakością przy pracach remontowych w branży mechanicznej i montażowej oraz serwisie i naprawie przemysłowych maszyn rotacyjnych

 • Certyfikat spełniający wymagania normy ISO 45001 : 2018
 • Prace remontowe w branży mechaniczno-montażowej oraz prace remontowo-serwisowe maszyn wirujących dla przemysłu

 • Certyfikat spełniający wymagania normy ISO 14001 : 2015
 • Wymagania dotyczące prac remontowych w branży mechaniczno-montażowej oraz prac remontowo-serwisowych maszyn wirujących dla przemysłu w oparciu o system zarządzania ochrony środowiska

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.